Cập nhật ngày: 17/06/2019

Chính sách bảo mật của Up Beat

Ngày có hiệu lực: ngày 27 tháng 11 năm 2018
Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc phần sau để biết cách Up Beat xử lý thông tin trên trang web của Up Beat và các ứng dụng, dịch vụ di động liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”). Trước khi đi vào phần chi tiết, dưới đây là một số
nguyên tắc bảo mật cơ bản của chúng tôi:

 • Up Beat là một nền tảng mạng xã hội. Thông tin bạn tải lên hoặc đăng trên Up Beat có thể được công chúng xem và có thể được các thành viên của Up Beat hoặc Up Beat tìm kiếm.
 • Chúng tôi thu thập thông tin nhất định về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bởi các thành viên vì mục đích thương mại và đôi khi chúng tôi xuất bản thông tin này hoặc chia sẻ thông tin với những người khác.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn một số cách để kiểm soát thông tin nào được chia sẻ với người khác và công chúng. Đồng thời chúng tôi làm việc liên tục để cải thiện các tùy chọn bảo mật có sẵn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Chính sách bảo mật”) mô tả thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ, cách quản lý cài đặt bảo mật và quyền của bạn liên quan đến Dịch vụ. Vui lòng đọc Điều khoản dịch vụ để thiết lập các điều khoản chi phối Dịch vụ.

Trụ sở chính của Up Beat ở Việt Nam và Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp cho bạn bởi Up Beat, JSC.

Chính sách này được viết bằng tiếng Việt. Vì phiên bản đã dịch xung đột với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt chiếm ưu thế. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc các tập quán của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc không kiểm soát, bao gồm cả các công ty khác mà bạn có
thể tương tác trên hoặc thông qua dịch vụ.

Các câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này có thể được gửi bằng thư đến địa chỉ dưới đây hoặc qua admin@up-beat.io.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Up Beat 
Tầng 6, 22C Thành Công 
Quận Đống Đa, Hà Nội
Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và các quy trình xử lý thông tin khác

Up Beat dựa vào một số cơ sở pháp lý để thu thập, sử dụng, chia sẻ và quy trình xử lý thông tin khác về bạn mà chúng tôi có, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bao gồm:

 • Theo yêu cầu để cung cấp Dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ mà không thu thập và sử dụng thông tin về vị trí của bạn;
 • Các thông tin để xác thực việc nhận tặng phẩm của Up Beat như số điện thoại, email, địa chỉ;
 • khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, lệnh tòa hoặc để khẳng định và bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
 • để bảo vệ quyền lợi quan trọng của bạn, hoặc của những người khác, ví dụ như trong trường hợp khẩn cấp;
 • thời điểm bạn đã công bố thông tin đó;
 • khi cần thiết vì mục đích lợi ích hợp pháp , Up Beat hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như lợi ích của chúng tôi trong việc bảo vệ các thành viên, lợi ích của đối tác trong việc hợp tác với các thành viên và lợi ích thương mại của chúng tôi để đảm bảo tính bền vững của Dịch vụ.

 

Thông tin được thu thập bởi Up Beat

Up Beat thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin xác định bạn trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù bạn hoặc các thành viên khác của bạn chọn chia sẻ thông tin với Up Beat. Chúng tôi nhận thông tin theo nhiều cách khác nhau, kể cả khi bạn ghi nhận, hoàn thành quá trình tập luyện hoặc tải lên các hoạt động bằng cách sử dụng Dịch vụ. Up Beat cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng có một số cách để chia sẻ thông tin về bản thân, bạn bè và các hoạt động của bạn với Up Beat. Ví dụ:

 • Chúng tôi thu thập thông tin cơ bản về tài khoản của bạn như tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, tên người dùng, mật khẩu giúp bảo mật và và các thông tin tự chọn khác (địa chỉ nhận quà, email cơ quan, liên kết facebook,…) đồng thời cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. .
 • Các thông tin về hồ sơ của bạn, hoạt động của bạn và sử dụng Dịch vụ của bạn được thu thập khi bạn chọn tải lên một bức ảnh, video ghi nhận một hoạt động (bao gồm ngày, thời gian và thông tin dựa trên địa điểm, cũng như tốc độ, quãng đường, vị trí của bạn), hoặc tham gia một thử thách, thêm thông tin về việc sử dụng thiết bị của bạn, kiểm tra hoạt động của người khác hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách khác.
 • Bạn có thể chọn thêm thông tin liên lạc của mình bằng cách kết nối danh bạ từ thiết bị di động hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn với Up Beat. Nếu bạn chọn chia sẻ danh bạ của mình với Up Beat, Up Beat sẽ, theo hướng dẫn của bạn, truy cập và lưu trữ thông tin từ các liên hệ của bạn để xác định các kết nối và giúp bạn kết nối với họ. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập thông tin về các liên hệ của bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và những cài đặt nào có sẵn cho bạn.
 • Up Beat thu thập thông tin từ các thiết bị và ứng dụng mà bạn kết nối với Up Beat . Ví dụ: bạn có thể kết nối đồng hồ Garmin hoặc tài khoản Flywheel của bạn với Up Beat; thông tin từ các thiết bị và ứng dụng này sau đó sẽ được truyền đến Up Beat.
 • Up Beat có thể thu thập hoặc lấy được thông tin sức khỏe. Một số thông tin sức khỏe có thể được suy ra từ các nguồn như nhịp tim hoặc thông tin khác được thu thập từ tập luyện của bạn, chẳng hạn như chiều cao và cân nặng, hoặc các chỉ số khác. Trước khi bạn có thể tải thông tin sức khỏe của mình lên Up Beat, bạn phải đồng ý rõ ràng với việc xử lý thông tin này của Up Beat. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn để xử lý thông tin sức khỏe của bạn bởi Up Beat bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi thu thập thông tin từ các bức ảnh, bài đăng, bình luận, video và các nội dung bạn chia sẻ trên dịch vụ, kể cả khi tham gia các sự kiện đối tác hoặc tạo đường chạy.
 • Khi bạn thanh toán trên Up Beat, bạn có thể cung cấp thông tin thanh toán như thẻ tín dụng hoặc các chi tiết thanh toán khác. Chúng tôi sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba tuân thủ ngành công nghiệp thẻ tín dụng và chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin vị trí khi bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: để ghi lại hoạt động chạy hoặc đạp của bạn và cung cấp cho bạn số liệu thống kê về việc tập luyện và đưa vào các chức năng của Dịch vụ (ví dụ, bảng xếp hạng cộng đồng), cần thu thập và ghi lại vị trí thực tế của thiết bị của bạn, bao gồm dữ liệu như tốc độ và hướng. Việc xử lý dữ liệu về vị trí của bạn là điều cần thiết đối với Dịch vụ chúng tôi cung cấp và là một phần cần thiết trong việc thực hiện thỏa thuận mà chúng tôi ký kết với bạn.
 • Up Beat cho phép bạn đăng ký và kết nối với Dịch vụ thông qua các tài khoản mà bạn tạo từ các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba như Facebook hoặc Google (gọi chung là “Tài khoản của bên thứ ba”). Nếu bạn truy cập Dịch vụ bằng Tài khoản của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn đã đồng ý cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, thông tin tiểu sử và tùy chọn của bạn với Tài khoản bên thứ ba có liên quan. Thông tin này được nhà cung cấp tài khoản bên thứ ba thu thập và cung cấp cho Up Beat như một phần của chính sách bảo mật của họ. Bạn thường có thể kiểm soát thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn này thông qua cài đặt bảo mật trong Tài khoản bên thứ ba của bạn.
 • Để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ (email, số điện thoại, skype, facebook,…) của bạn để chúng tôi có thể phản hồi tốt hơn các yêu cầu hỗ trợ và nhận xét của bạn.
 • Chúng tôi cũng có thêm thông tin của bên thứ ba về người dùng của chúng tôi từ các nhà tiếp thị, đối tác, nhà nghiên cứu và những người khác. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập từ bạn với thông tin thu được từ người dùng khác, bên thứ ba và thông tin thu được từ bất kỳ đăng ký, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các thành viên khác, ví dụ, khi họ nhắc tới bạn hoặc đưa ra nhận xét về bạn.
 • Chúng tôi thu thập thông tin từ trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin kỹ thuật khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Thông tin kỹ thuật này bao gồm thông tin thiết bị và mạng, cookie, tệp nhật ký (log files) và thông tin phân tích. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách cookie của chúng tôi.
 • Dịch vụ sử dụng tệp nhật ký (log files). Thông tin được lưu trữ trong các tệp này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang tham chiếu /thoát ra, loại nền tảng, dấu thời gia, các loại lỗi người dùng gặp phải và số lần nhấp được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý, bảo vệ và bảo mật Dịch vụ, theo dõi hành vi của thành viên và thu thập thông tin nhân khẩu học chung để sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP có thể được liên kết với ID phiên, ID người dùng và ID thiết bị.

 

Cách Up Beat sử dụng thông tin

Up Beat sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và nhận để quản lý, điều hành Dịch vụ và tùy chỉnh chúng cho bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng nhịp tim để cung cấp cho bạn các phân tích hiệu suất thú vị và hữu ích. Chúng tôi sử dụng các video tập luyện của bạn chia sẻ cho một số bên cung cấp dịch vụ thứ ba như Vimeo, Youtube,… để lưu trữ, chia sẻ kết quả đó trên Dịch vụ. Thông tin của bạn, bao gồm cả hồ sơ của bạn, tên người dùng của bạn, hình ảnh của bạn, các thành viên bạn theo dõi và những người theo dõi bạn, các nhóm bạn thuộc về, các hoạt động của mình, các thiết bị bạn sử dụng và hoạt động, bình luận của bạn gửi và nhận được sẽ được chia sẻ trên Up Beat để tham gia vào các Dịch vụ, ví dụ để hiển thị vị trí của bạn trong bảng xếp hạng cộng đồng hoặc thử thách. Một số thông tin (ví dụ: tên của bạn và một số thông tin tiểu sử) cũng có thể có sẵn cho những người không phải là thành viên trên Website. Thông tin vị trí chính xác của bạn, chẳng hạn như bản đồ đường chạy, cũng có thể được chia sẻ trên Up Beat hoặc không phải thành viên.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn, người theo dõi bạn và hoạt động của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ cho Dịch vụ, bảo vệ thành viên và thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, quảng bá và liên lạc với bạn (bao gồm gửi thông báo tiếp thị) khi bạn đã đồng ý để nhận các thông báo và thư tiếp thị như vậy.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để phân tích, phát triển và cải thiện Dịch vụ. Vì mục đích này, Up Beat có thể sử dụng các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba để hiểu rõ hơn hành vi sử dụng Dịch vụ của người dùng và giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tiếp thị và quảng cáo Dịch vụ, các hoạt động trên Up Beat và các sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại khác. Điều này bao gồm việc tùy chỉnh trải nghiệm Up Beat của bạn. Ví dụ: nếu chúng tôi biết bạn muốn chạy, chúng tôi có thể cho bạn biết về các hoạt động mới đang diễn ra hoặc cho bạn thấy nội dung được tài trợ liên quan đến cuộc đua. Nếu chúng ta thấy rằng bạn đang chạy trong một khu vực nhất định, chúng tôi có thể đề xuất một cuộc đua trong khu vực này. Chúng tôi cũng có thể đề cập rằng bạn đã sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của các đối tác của chúng tôi như là một phần của hoạt động của bạn, mà chúng tôi gọi là tích hợp được tài trợ .

Up Beat có thể hợp nhất thông tin mà bạn và những người khác đã có sẵn liên quan đến Dịch vụ và xuất bản công khai hoặc chia sẻ nó với bên thứ ba. Để làm điều này, chúng tôi xóa một số thông tin tài khoản nhất định, chẳng hạn như tên của bạn và kết hợp thông tin thu được với thông tin tương tự từ các thành viên khác của Up Beat. Ví dụ về loại thông tin mà chúng tôi có thể tổng hợp bao gồm thông tin về thiết bị, cách sử dụng, nhân khẩu học, quãng đường tập luyện và hiệu suất. Up Beat có thể sử dụng, bán, cấp phép và chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu, thương mại hoặc các mục đích khác để cải thiện việc tập luyện,hoặc giúp các đối tác hiểu rõ hơn về người dùng, kể cả những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ. Up Beat cũng sử dụng dữ liệu tổng hợp để tạo ra Bản đồ hoạt động toàn cầu của chúng tôi. Vì dữ liệu chúng tôi tổng hợp đến từ các hoạt động, thông tin và nội dung mà bạn đã chia sẻ trên Dịch vụ và được xác định bằng tên người dùng Up Beat của bạn, bất kỳ người nào có thể tiếp cận thông tin được chia sẻ này cũng như trên Bản đồ hoạt động toàn cầu có thể tạo ra những kết nối với bạn.

Cách chia sẻ thông tin

Ngoài việc chia sẻ dữ liệu tổng hợp về các thành viên của chúng tôi như được mô tả ở trên, chúng tôi cũng chia sẻ thông tin nhận dạng bạn theo sở thích của bạn, khi cần thiết để quản lý doanh nghiệp vận hành Dịch vụ của chúng tôi và nơi cần thiết cho mục đích hợp pháp bên dưới.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Up Beat để hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ, quảng bá dịch vụ, xử lý thanh toán hoặc thực hiện đơn đặt hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ có quyền truy cập thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng giới hạn này thay mặt chúng tôi và sẽ được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ theo thời gian thay mặt chúng tôi để quảng bá Up Beat hoặc đăng thông tin có liên quan đến sở thích của bạn trong Dịch vụ hoặc các trang web hoặc dịch vụ khác. .

Chia sẻ thông tin và hoạt động

Là một mạng xã hội, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các thành viên khác của Up Beat và công chúng theo cài đặt bảo mật của bạn. Ví dụ: tất cả hoặc một phần tên và thông tin hồ sơ khác của bạn hiển thị với các thành viên khác của Up Beat và công chúng và tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, thông tin bổ sung bạn cung cấp cũng có thể được xem. Nếu bạn liên kết tài khoản Up Beat của mình với các mạng xã hội khác và chia sẻ hoạt động của bạn, chúng sẽ hiển thị trên các nền tảng của bên thứ ba này, bao gồm thông tin vị trí của bạn. Bạn nên thận trọng khi chia sẻ thông tin thông qua các bên thứ ba và bạn nên cẩn thận xem xét các thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Ngoại trừ bên thứ ba cung cấp dịch vụ chia sẻ video như Vimeo, Youtube,… sẽ do Up Beat mặc định chỉ định để phục vụ cho việc vận hành dịch vụ.

Thông tin có sẵn cho công chúng

Thông tin và nội dung của bạn có thể được công khai và có thể xem được bởi các thành viên khác của Up Beat và không phải thành viên. Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát việc chia sẻ thông tin của bạn.

Các công ty bên thứ ba thông qua API hoặc tích hợp khác

Khi bạn chọn sử dụng các ứng dụng, plugin hoặc trang web của bên thứ ba tích hợp với Dịch vụ hoặc khi bạn sử dụng các tính năng của Up Beat được cung cấp cùng với bên thứ ba, chẳng hạn như thách thức được tài trợ, họ có thể nhận được thông tin và thông tin của bạn, nội dung bao gồm ảnh và dữ liệu hoạt động của bạn (bao gồm các hoạt động riêng tư). Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba này phụ thuộc vào các điều kiện và chính sách của họ. Up Beat không chịu trách nhiệm về các điều kiện hoặc chính sách của bên thứ ba.

Đơn vị liên kết và người mua của công ty hoặc tài sản của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh dưới sự kiểm soát chung với chúng tôi, những người được yêu cầu tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật này đối với thông tin của bạn. Nếu Up Beat tham gia vào một sự kết hợp kinh doanh, phát hành chứng khoán, phá sản, tổ chức lại, giải thể hoặc giao dịch tương tự khác, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến giao dịch này.

Yêu cầu pháp lý

Chúng tôi có thể giữ lại và chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công cộng hoặc chính phủ hoặc người khiếu nại, bên trong hoặc bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nếu chúng tôi xác định việc tiết lộ như vậy là hợp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật, bao gồm trả lời lệnh tòa, lệnh bảo đảm, nhiệm vụ hoặc thủ tục pháp lý hoặc pháp lý khác. Chúng tôi cũng có thể giữ lại hoặc tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý hoặc thích hợp để ngăn chặn cái chết của bất kỳ người nào hoặc thương tích thân thể nghiêm trọng, để giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia hoặc các vấn đề quan trọng khác ngăn chặn hoặc phát hiện vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc gian lận hoặc lạm dụng Up Beat hoặc thành viên của Up Beat hoặc để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi hoặc các quyền pháp lý khác, bao gồm tiết lộ cho luật sư của chúng tôi và các nhà tư vấn khác và bên thứ ba mối quan hệ với tranh chấp thực tế hoặc tiềm năng.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi thực hiện một số bước để bảo vệ việc thu thập, truyền tải và lưu trữ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý cho thông tin của bạn, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp, phá hủy, mất mát hoặc vô tình tiết lộ thông tin hoặc nội dung của bạn. Không có hệ thống nào an toàn 100%. Up Beat thuê các nhà cung cấp là những người dẫn đầu về bảo mật trực tuyến, bao gồm xác minh dịch vụ, để tăng cường an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được đăng ký với Tổ chức nhận dạng trang web để trình duyệt của bạn có thể xác nhận danh tính của Up Beat trước khi gửi thông tin nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, các máy chủ an toàn của Up Beat bảo vệ thông tin này bằng công nghệ tường lửa tiên tiến.

Để đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp này trong việc ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn, bạn phải biết các tính năng bảo mật được cung cấp bởi trình duyệt của mình. Bạn phải sử dụng trình duyệt có tính năng bảo mật để gửi thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác của bạn cho Dịch vụ.

Hầu hết các trình duyệt có khả năng thông báo cho bạn nếu bạn chuyển từ kết nối an toàn sáng không an toàn, nếu bạn nhận được thông tin không hợp lệ cho các dịch vụ mà bạn giao tiếp hoặc nếu bạn gửi thông tin qua một tổ chức phi kết nối an toàn. Up Beat khuyên bạn nên bật các tính năng này trong trình duyệt của mình để đảm bảo rằng các liên lạc của bạn được bảo mật. Bạn cũng có thể theo dõi URL của các dịch vụ bạn truy cập (URL an toàn bắt đầu bằng https: // thay vì http: //), cũng như biểu tượng bảo mật của trình duyệt để xem bạn có đang liên lạc với máy chủ bảo mật hay không. Bạn cũng có thể xem chi tiết chứng chỉ bảo mật của các dịch vụ mà bạn đang kết nối.

Cảnh báo

Mặc dù Up Beat không ngừng phấn đấu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc bảo mật truyền dữ liệu qua Internet không thể được đảm bảo hoàn toàn và Up Beat không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển tới Up Beat. Việc truyền tải thông tin cá nhân là nguy cơ của riêng bạn.

 

Quản lý cài đặt của bạn

Cài đặt bảo mật

Up Beat cung cấp một số tính năng và cài đặt để giúp bạn quản lý quyền riêng tư và cách bạn chia sẻ doanh nghiệp của mình. Hầu hết các cài đặt bảo mật đều nằm trên trang Cài đặt bảo mật của bạn, nhưng một số cài đặt cụ thể cho các hoạt động cá nhân. Up Beat cung cấp cho bạn khả năng để làm cho các hoạt động của bạn riêng tư . Nhấp vào đây để quản lý cài đặt bảo mật của bạn.

Đặt tùy chọn thông báo và email

Up Beat cung cấp nhiều cách khác nhau để xử lý các thông báo bạn nhận được. Bạn có thể chọn ngừng nhận một số e-mail nhất định và một số thông báo bằng cách cho biết tùy chọn của bạn. Bạn cũng có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi email. Bất kỳ email liên quan đến dịch vụ hoặc hành chính nào (để xác nhận việc mua hoặc cập nhật Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản dịch vụ này , v.v.) thường không cung cấp tùy chọn từ chối vì thư này được yêu cầu cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu.

Cập nhật thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin hồ sơ hoặc tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách chỉnh sửa thông tin này trong cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn cần thêm trợ giúp để sửa thông tin không chính xác, hãy liên hệ với Up Beat tại admin@up-beat.io . Up Beat thường trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 10 đến 14 ngày làm việc.

Xóa thông tin và tài khoản

Sau khi xóa, dữ liệu của bạn, bao gồm cả tài khoản của bạn, hoạt động của bạn và vị trí của bạn trong bảng xếp hạng không thể được phục hồi.

Lưu ý rằng nội dung bạn đã chia sẻ với những người khác như ảnh hoặc những người khác được sao chép cũng có thể vẫn hiển thị sau khi bạn xóa tài khoản hoặc thông tin cụ thể cho tiểu sử của riêng bạn. Hồ sơ công khai của bạn có thể được hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm cho đến khi công cụ tìm kiếm làm mới bộ nhớ cache của nó.

Up Beat cũng cho phép bạn xóa các hoạt động riêng lẻ mà bạn đã xuất bản từ Dịch vụ mà không xóa tài khoản của bạn. Các hoạt động nói chung sẽ vẫn còn trên hệ thống Up Beat. Vui lòng liên hệ với Up Beat tại admin@up-beat.io nếu bạn muốn khôi phục khả năng hiển thị của một hoạt động riêng lẻ.

 

Quyền của các thành viên

Bạn có quyền truy cập, sửa chữa, tải xuống hoặc xóa thông tin của mình, cũng như quyền hạn chế và từ chối xử lý thông tin nhất định của bạn. Mặc dù một số quyền này được áp dụng nói chung, một số quyền chỉ áp dụng trong những trường hợp hạn chế. Chúng tôi mô tả các quyền dưới đây:

Truy cập

Bạn có thể truy cập hầu hết thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn cần thêm quyền truy cập hoặc nếu bạn không phải là thành viên của Up Beat, hãy liên hệ với chúng tôi tại admin@up-beat.io.

Chỉnh sửa, hạn chế, giới hạn, xóa

Bạn cũng có thể sửa, hạn chế, giới hạn hoặc xóa nhiều thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, chẳng hạn như chỉnh sửa tiểu sử, xóa ảnh bạn đã đăng, xóa từng hoạt động khỏi chế độ xem hoặc xóa tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại admin@up-beat.io . Up Beat thường trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 10 đến 14 ngày làm việc.

Sự mâu thuẫn

Khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn phù hợp với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi được giải thích ở trên, bạn có thể phản đối các hoạt động xử lý này trong một số trường hợp nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của bạn trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tiếp tục quá trình xử lý như vậy hoặc cần thiết vì lý do pháp lý.

Hủy bỏ sự đồng ý

Nếu bạn đã đồng ý trước, ví dụ để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu sức khỏe của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn với việc xử lý thông tin của bạn bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách cập nhật cài đặt của bạn . Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý thông tin của bạn sau khi bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn nếu chúng tôi có lý do pháp lý để làm như vậy hoặc nếu việc rút lại sự đồng ý của bạn bị giới hạn trong một số hoạt động nhất định.

Khiếu nại

Nếu bạn muốn nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi (và không ảnh hưởng đến các quyền khác mà bạn có thể có), bạn có quyền làm như vậy tại cơ quan giám sát địa phương của bạn.

 

Chuyển vùng dữ liệu

Dịch vụ được vận hành từ Việt Nam. Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn thừa nhận và hiểu rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển, xử lý và lưu trữ tại Việt Nam, trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân thủ Điều khoản dịch vụ. Luật riêng tư của Việt Nam có thể không bảo vệ như luật pháp của bạn.

 

Duy trì thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và cung cấp Dịch vụ cho người khác, tuân theo mọi nghĩa vụ pháp lý để giữ lại thông tin đó lâu hơn. Thông tin được liên kết với tài khoản của bạn nói chung sẽ được giữ lại cho đến khi bạn không còn cần phải cung cấp Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn bị xóa. Ngoài ra, bạn có thể xóa một số thông tin nhất định (ví dụ: thông tin tiểu sử) và xóa các hoạt động riêng lẻ khỏi Dịch vụ mà không xóa tài khoản của bạn. Ví dụ, nếu bạn rút lại sự chấp thuận của bạn để xử lý thông tin sức khỏe của bạn bởi Up Beat, Up Beat sẽ xóa tất cả thông tin liên quan đến sức khỏe mà bạn đã đăng. Sau khi bạn đã xóa tài khoản của mình, có thể mất tối đa 30 ngày để xóa hoàn toàn thông tin cá nhân và nhật ký hệ thống của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể giữ thông tin tài khoản đã bị xóa để tuân thủ luật pháp, ngăn chặn gian lận, thu phí, giải quyết tranh chấp, giải quyết vấn đề, hỗ trợ điều tra, thực thi Điều khoản dịch vụ và thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép. Thông tin chúng tôi lưu giữ sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật này.

Thông tin về bạn không còn cần thiết và có liên quan để chúng tôi cung cấp Dịch vụ có thể không được xác định hoặc tổng hợp với dữ liệu phi cá nhân khác để cung cấp thông tin về giá trị thương mại cho Up Beat, chẳng hạn như thống kê về việc sử dụng dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ các ghi nhận quãng đường có sẵn công khai và thông tin vị trí địa lý được cá nhân hoá khác để tiếp tục cải thiện Dịch vụ và sử dụng chúng làm thông tin tổng hợp ở Up Beat và trên bản đồ hoạt động toàn cầu của chúng tôi. Tên của bạn và các số nhận dạng khác sẽ được tách khỏi thông tin này.

 

Thông tin về Chính sách bảo mật

Up Beat bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Cảm ơn bạn đã xem xét nó theo thời gian. Nếu Up Beat sửa đổi Chính sách bảo mật này, Chính sách bảo mật được cập nhật sẽ được công bố ngay trên Dịch vụ và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo rõ ràng. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và xóa tài khoản của mình .

© 2018 Up Beat

 

Tải Up Beat

Năng động mỗi ngày, đổi thưởng liền tay

Quét mã QR
để tải app

Tải trên
App Store

Tải trên
Google Play