Chạy bộ, Chèo SUB, thử thách fitness/gym

Nhận ngay huy chương hoặc các vật phẩm giá trị khác sau khi hoàn thành thử thách đua ảo.