Nhanh tay đăng ký!
Chỉ còn

 
 

The Steps Challenge


32 người đang tham dự


Hạn đăng ký: 23h59 ngày 21/5/2019
⏱ Thời gian ghi nhận kết quả: từ 7h30 ngày 25/05/2019 tới 10h30 ngày 25/05/2019.
📍 Địa điểm: Faifo Lane tại Vista Verde, Quận 2, Tp.HCM
💵 Lệ phí: miễn phí dành cho đăng ký cá nhân, 250k/người dành cho đăng ký nhóm (mỗi nhóm 5 người hoặc 10 người)
▶️ Cách đăng ký:
Bước 1: Tải app Up Beat.
Bước 2: Bấm tham gia thử thách The Steps Challenge - Bước chân vì trẻ tự kỷ trên app Up Beat.
Bước 3: Điền vào form đăng kí tên và BIB number của bạn.
Bước 4: Bấm Đồng bộ để lưu kết quả
📍 Cách thức ghi nhận kết quả: Hiện chương trình chấp nhận 2 cách ghi nhận kết quả sau:
  1. Ghi nhận bằng đồng bộ dữ liệu: Mở Up Beat, đồng bộ dữ liệu với app Iphone Health, Strava, Google fit, ...... để ghi nhận kết quả chạy.
  2. Nhập kết quả bằng tay: Người chơi nhập kết quả bằng tay và chụp lại màn hình thông tin ghi nhận từ các thiết bị như đồng hồ thông minh, màn hình treadmill.
📝 Thể thức tham dự:
  • Người chơi hợp lệ là người bấm BẮT ĐẦU kể từ 7h30' ngày 25/05/2019.
  • Người chơi hoàn thành bằng cách bấm đồng bộ ít nhất một lần trước 10h30' ngày 25/5/2019 hoặc bấm đồng bộ nhiều lần từ 7h30 - 10h30.
📝Lưu ý:
  • Trong trường hợp ứng dụng có lỗi ghi nhận, hãy thông báo ngay cho BTC để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kịp thời nhất.


[Eng ver]

Registration deadline: 23:59 May 21st, 2019
Results will be recorded from 7:30 am till 10:30 am on May 25th, 2019.
Location: Faifo Lane tại Vista Verde, District 2, HCM City
Fee: Free for individuals, 250VND each for group registration (from 5 to 10 people each group)

How to register:
Step 1: Download app Up Beat
Step 2: Choose “Join” in The Steps Challenge on Up Beat
Step 3: Fill in the registration form with your name and BIB number
Step 4: Choose “Sync” to save your results

How to record your results: We accept 2 ways of recording your results as below:
  1. By data sync: Open Up Beat, synchronize date with Apple Health, Strava or Google Fit to record your running achievement.
  2. Manual method: Enter your results manually and capture information from devices’ screens like smart watch’ or treadmill screen as proof.

How to participate:
  • Eligible participants are those choosing JOIN from 7:30 May 25th.
  • One can complete the challenge by synchronizing data on Up Beat app once or continually until 10:30.

Notes:
  • In case of any problems while recording results, inform our staff asap to get assistance.


Chi tiết thử thách


Đang tham dự: 32 người
Phí tham dự: VNĐ
Hạn đăng kí: 25.05.2019
Bắt đầu: 21.05.2019
Kết thúc: 22.05.2019
Mục tiêu: Mười triệu bước chân của tất cả người tham dự
Tham gia ngay

Phần thưởng khi hoàn thành


Mở khóa gói từ thiện dành cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam

Bảng xếp hạng


Hạng nhất
Trần Phương Thảo
Thống kê
2600
Hạng nhì
Angélique Masse Nguyen
Thống kê
1604
Hạng ba
Bố Gầy Của Cún
Thống kê
1457.6856462551
Xem chi tiết