Nhanh tay đăng ký!
Chỉ còn

 
 

Thử thách Easy 10.000 Steps – Red Mode


0 người đang tham dự


Thử thách tham gia có 03 cấp độ, người chơi có thể tự do chọn 01 cấp độ phù hợp với khả năng bản thân: Basic: khởi điểm 4000 bước, mỗi ngày tăng 200 bước trong liên tiếp 30 ngày, đích đến là sau 30 ngày tiến đến 10000 bước. Tổng số bước mục tiêu là: 217,000 bước General: khởi điểm 7000 bước, mỗi ngày tăng 100 bước trong liên tiếp 30 ngày, đích đến là sau 30 ngày tiến đến 10000 bước. Tổng số bước mục tiêu là: 263,500 bước Iron: khởi điểm 10000 bước trong liên tiếp 30 ngày. Tổng số bước mục tiêu là: 310,000 bước

Chi tiết thử thách


Đang tham dự: 0 người
Phí tham dự: VNĐ
Hạn đăng kí: 15.05.2019
Bắt đầu: 03.04.2019
Kết thúc: 04.05.2019
Mục tiêu:
Tham gia ngay

Phần thưởng khi hoàn thành


Bảng xếp hạng